Hội Bartender Sài Gòn (SBA) là thành viên chính thức của Hiệp Hội Bartender Thế giới (IBA) năm 2009.

0
2619

Hội Bartender Sài Gòn trực thuộc HTA và là thành viên chính thức của Hiệp Hội Bartender Thế giới (IBA) năm 2009.

 

Các Bình Luận

Bình Luận

Hội Bartender Sài Gòn (SBA) là thành viên chính thức của Hiệp Hội Bartender Thế giới (IBA) năm 2009. vào lúc: May 22nd, 2017 bởi Arrow Trần