Giám khảo cuộc thi Bartender ở Japan

0
361
giám khảo bartender
giám khảo bartender

Giám khảo cuộc thi Bartender ở Japan vào lúc: March 14th, 2017 bởi Sài Gòn Bartender