Lớp học barista khóa 26

0
288

KẾT THÚC KHÓA HỌC BARISTA (PHA CHẾ CÀ PHÊ CHUYÊN NGHIỆP) với các học viên barista đã xuất sắc vượt qua kỳ kiểm tra cuối khóa:

 

Lớp học barista khóa 26 vào lúc: May 21st, 2017 bởi Arrow Trần