Meeting ký kết thỏa thuận hợp tác Bartender Quốc tế 2017 tại Hội Bartender Sài Gòn

0
158

Hội Bartenders Sài gòn (SBA) & Hội Awa Mori (Hiệp hội sản xuất rượu mạnh – Okinawa)
Về việc: Trao đổi kinh nghiệm kỹ năng pha chế Cocktail, Văn hóa & Du lịch

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng và bộ vét

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và bộ vét

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và bàn

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và bộ vét

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 6 người

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, trong nhà

 

Meeting ký kết thỏa thuận hợp tác Bartender Quốc tế 2017 tại Hội Bartender Sài Gòn vào lúc: May 21st, 2017 bởi Arrow Trần