Meeting ký kết thỏa thuận hợp tác Bartender Quốc tế 2017 tại Hội Bartender Sài Gòn

0
181

Hội Bartenders Sài gòn (SBA) & Hội Awa Mori (Hiệp hội sản xuất rượu mạnh – Okinawa)
Về việc: Trao đổi kinh nghiệm kỹ năng pha chế Cocktail, Văn hóa & Du lịch

 

Meeting ký kết thỏa thuận hợp tác Bartender Quốc tế 2017 tại Hội Bartender Sài Gòn vào lúc: October 24th, 2017 bởi Arrow Trần