BARISTA (PHA CHẾ CÀ PHÊ CHUYÊN NGHIỆP)

0 516
THÔNG TIN CUỘC THI VNSBC 2016 – CUỘC THI PHA CHẾ CÀ PHÊ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM 2016 – VIETNAM SUPER BARISTA CHAMPIONSHIP 2016 (VNSBC)...

HÌNH ẢNH CÁC KHÓA HỌC

0 1030
Link full pic + video : 05112015

0 1155
  link hình rõ hơn

0 1249
Video cua lop

0 1267

0 1337

0 1779
"Mình nhớ và luôn lấy câu nói của thầy làm tôn chỉ cho mình" đó là tâm sự của một bạn học viên lớp...

0 1528

0 1431

0 1410

0 1448
Lễ bế giảng : Bartender K.80 Quản Lý Bar K.47 Barista K.15 Bartender biểu diễn K51, K26

0 1505
bấm vào đây để tiếp tục >>>Barista K15