BARISTA (PHA CHẾ CÀ PHÊ CHUYÊN NGHIỆP)

video

0 44
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0XkmzXLYBSofcq9R7Hg4oKU4T04qlDLv

HÌNH ẢNH CÁC KHÓA HỌC

0 26
Video : http://saigonbartenders.com/?p=3039

0 1160
Link full pic + video : 05112015

0 1257
  link hình rõ hơn

0 1356
Video cua lop

0 1427

0 1429

0 1909
"Mình nhớ và luôn lấy câu nói của thầy làm tôn chỉ cho mình" đó là tâm sự của một bạn học viên lớp...

0 1703

0 1528

0 1532

0 1506

0 1568
Lễ bế giảng : Bartender K.80 Quản Lý Bar K.47 Barista K.15 Bartender biểu diễn K51, K26

0 1634
bấm vào đây để tiếp tục >>>Barista K15