BARISTA (PHA CHẾ CÀ PHÊ CHUYÊN NGHIỆP)

video

0 88
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0XkmzXLYBSofcq9R7Hg4oKU4T04qlDLv

HÌNH ẢNH CÁC KHÓA HỌC

0 63
Video : http://saigonbartenders.com/?p=3039

0 1189
Link full pic + video : 05112015

0 1298
  link hình rõ hơn

0 1386
Video cua lop

0 1485

0 1461

0 1962
"Mình nhớ và luôn lấy câu nói của thầy làm tôn chỉ cho mình" đó là tâm sự của một bạn học viên lớp...

0 1769

0 1595

0 1564

0 1535

0 1609
Lễ bế giảng : Bartender K.80 Quản Lý Bar K.47 Barista K.15 Bartender biểu diễn K51, K26

0 1671
bấm vào đây để tiếp tục >>>Barista K15