TIN TỪ HỘI BARTENDER SÀI GÒN

0 34
Thông báo: Thân mời Hội Viên Hội Bartenders Sài Gòn dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 06/2015 Chủ đề: Giới thiệu syrup Teisseire của...

HÌNH ẢNH CÁC KHÓA HỌC

0 67
Video cua lop

0 155

0 237

0 501
"Mình nhớ và luôn lấy câu nói của thầy làm tôn chỉ cho mình" đó là tâm sự của một bạn học viên lớp...

0 270

0 277

0 265

0 317

0 290
Lễ bế giảng : Bartender K.80 Quản Lý Bar K.47 Barista K.15 Bartender biểu diễn K51, K26

0 326
bấm vào đây để tiếp tục >>>Barista K15