BARISTA (PHA CHẾ CÀ PHÊ CHUYÊN NGHIỆP)

0 629
THÔNG TIN CUỘC THI VNSBC 2016 – CUỘC THI PHA CHẾ CÀ PHÊ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM 2016 – VIETNAM SUPER BARISTA CHAMPIONSHIP 2016 (VNSBC)...

HÌNH ẢNH CÁC KHÓA HỌC

0 1060
Link full pic + video : 05112015

0 1180
  link hình rõ hơn

0 1276
Video cua lop

0 1312

0 1362

0 1810
"Mình nhớ và luôn lấy câu nói của thầy làm tôn chỉ cho mình" đó là tâm sự của một bạn học viên lớp...

0 1572

0 1454

0 1429

0 1476
Lễ bế giảng : Bartender K.80 Quản Lý Bar K.47 Barista K.15 Bartender biểu diễn K51, K26

0 1536
bấm vào đây để tiếp tục >>>Barista K15